Általános Szerződési Feltételek

 1. A www.laptoprendelo.hu domain név alatt futó internetes weboldal és webáruház (továbbiakban Webáruház) üzemeltetője a Laptop+Rendelő fantázianév alatt működő Kiss-Tel Kft (4030 Debrecen, Gázvezeték u. 29. Adószám: 11622484-2-09, Cégjegyzékszám: 09-09-006216), továbbiakban Szolgáltató.
 2. Szolgáltató vállalja, hogy a Webáruházon keresztül termékeket, szolgáltatásokat kínál értékesítésre valamint információkat oszt meg az igénybe vevő (továbbiakban Vásárló) részére.
 3. Jelen szerződés (ÁSZF) csak a Webáruház által értékesített termékekre, az általa nyújtott szolgáltatásokra és a megosztott információkra hatályos. Egyéb távközlő eszköz (telefon, fax, hirdetés, nyomtatvány, postai küldemény) által értékesített termék, szolgáltatás hatályon kívül esik.
 4. A hatályos törvény a Szolgáltató számára adatközlési kötelezettséget ír elő, amely a Webáruház Cégszemle menüpontjáról érhető el. A Vásárló az itt feltűntetett elérhetőségeken keresztül jelezheti szavatossági igényét, egyéb kifogásait vagy kérhet információt a termékekről, szolgáltatásokról ill. a megrendelés állapotáról.
 5. A Webáruház használata során létrejövő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, ezáltal nem kerül iktatásra.
 6. A Webáruház használata során létrejövő szerződés nyelvezete magyar, az a magyar jogszabályok hatálya alá tartozik.
 7. A Webáruházban közzé tett adatok, információk nem a szerződés megkötésére vonatkozó ajánlat, hanem egyfajta ajánlattételre vonatkozó felhívásnak minősül. Ezek alapján a Vásárló minősül ajánlattevőnek és a Szolgáltató az ajánlatfogadónak.
 8. A Webáruházban a termékek, szolgáltatások mellett szerepelő árak bruttó fogyasztói árak. Ezen árak csak önmagára az adott termékre, szolgáltatásra érvényesek, amelyek igény esetén (pl. házhoz szállítás futárszolgálattal) kiegészülhetnek egyéb járulékos költségekkel (pl. házhozszállítási díj).
 9. A Szolgáltató a Webáruházban megvásárolható termékek, szolgáltatások tekintetében az árváltoztatás jogát fenntartja. Az aktuális árak a Webáruházban való megjelenéssel hatályosak.
 10. A Szolgáltató részéről előfordulhat, hogy az adatrögzítés során emberi és/vagy technikai mulasztás következtében olyan hibás információk (pl. téves ár) jelennek meg, amelyek a közismerten irrelevánsak a Webáruházban elérhető javak kapcsán. Az ilyen esetekben a Szolgáltató a téves információkért felelősséget nem vállal, az adott terméket, szolgáltatást nem köteles a hibás áron a Vásárló részére eljuttatni, hanem az immáron pontos információk (pl. helyes ár) birtokában felhívást intézhet egy újabb ajánlattételre, amelytől a Vásárló elállhat.
 11. A Webáruházon keresztül történő vásárlás esetén a megrendelés időpontja az az időpont, amikor a Vásárló az ajánlattételét eljuttatja a Szolgáltatóhoz. A megrendelés hatályba lépésének időpontja a Szolgáltató által e-mailen (és/vagy faxon, telefonon) eljuttatott visszaigazolás a megrendelés fogadásáról, amelyben jelzi, hogy az ajánlatételi igény feldolgozása elkezdődött. Ez a visszaigazolás azonban nem egyenértékű a Webáruház automata visszaigazoló rendszerével.
 12. Mivel a Webáruházban értékesített termékek legnagyobb százalékban külső raktárakból származnak, ezért a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a termékek rendelkezésre állását illetően.
 13. A Webáruház böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta az adott termék, szolgáltatás megvásárlásához a Szolgáltató részéről nyújtott szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért.

Elállás joga

 1. A hatályos törvények szerint (213/2008. VIII. 29. és a 17/1999. II. 5.) a Vásárlónak lehetősége van a Webáruházban megvásárolt termék, szolgáltatás átvételétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül indoklás nélkül elállni.
 2. Amennyiben a Vásárló a Webáruházon keresztül egy olyan szolgáltatást rendel meg, amelynek teljesítése a 8 (nyolc) napos elállási idő előtt a Vásárló hozzájárulásával már megkezdődött, a Vásárló nem élhet az elállási joggal. Ilyen szolgáltatás lehet szerviz, termék kiszállítás, adatmentés, karbantartás, termék összeszerelés és minden egyéb a Webáruházon keresztül megrendelhető szolgáltatás. Szerviz és kapcsolódó tevékenység (pl. gépösszeszerelés, adatmentés, vírusirtás) - Karbantartás és kapcsolódó tevékenység - Termék kiszállítás - Szoftvertermékek megbontásuk után - Egyedi megrendelések (pl. olyan számítógép konfigurációk, amelyek a Vásárló egyedi igényei alapján lettek összeállítva, vagy a Vásárló igénye szerinti nagy mennyiségű megrendelés) - Nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodás, sérült termék esetén
 3. Az elállási jog érvényesítésnek menete: - A Vásárló írásos formában személyesen, e-mailen és/vagy faxon jelzi a Szolgáltató felé elállási igényét az átvételtől számított említett határidőn belül (8 nap). Az átvétel időpontjánál a futárszolgálat szállítójegyzéke bír bizonyító erővel. - Ezt követően a Vásárló felelős a megvásárolt terméket a Szolgáltató számára sérülésmentesen, hiánytalan állapotban (eredeti csomagolást is megőrizve) visszajuttatni. A visszajuttatás történhet személyesen és csomagküldő szolgálattal. Az utóbbi esetben a csomagküldő szolgáltatás díja a Vásárlót terheli. A visszajuttatási cím a Szolgáltató mindenkori elérhetőségi címe. - A Szolgáltató a hiánytalanul, sérülésmentesen visszajuttatott termék átvételét követően köteles legkésőbb 30 (harminc) napon belül a vásárlás ellenértékét a hozzákapcsolt futárszolgálat díjjal együtt a Vásárló részére megtéríteni. Ez történhet a Szolgáltató Üzlethelyiségében személyes átvétel formájában, vagy a Vásárló által megadott bankszámlaszámra átutalás formájában. A Vásárló által esetlegesen hibásan megadott adatok, információk pontatlanságából eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 4. Amennyiben a Vásárló által visszajutatott termék sérült és/vagy hiányos állapotban érkezik meg a Szolgáltatóhoz és ezen sérülés és/vagy hiányos állapot nem a Szolgáltató felelőssége, akkor a Szolgáltató nem vállalja a vásárlási érték visszatérítését.
 5. A Webáruházon keresztül megvásárolt termékek esetében a Vásárló élhet szavatossági jogával (Ptk. 151/2003. IX. 22.; GKM 49/2003. VII. 30. és 72/2005. IV. 21.), amelynek időtartama 2 (két) év. Amennyiben a szavatossági jog kérdésében a felek közt nincs egyetértés, úgy a vásárlástól számított első 6 (hat) hónapban jelentkező hiba esetén a Szolgáltató felelős bizonyítani, hogy a hiba a vásárláskor nem volt benne a termékben (azt a nem rendeltetésszerű használat okozta). 6 (hat) hónap elteltével a Vásárló köteles szakvéleménnyel bizonyítania állítását, miszerint a hiba okáért nem ő a felelős. Az eredendően sérült és/vagy hiányos állapotban, ill. szállítás során megsérült terméket a Szolgáltató a Vásárló kérésére díjmentesen kicseréli. Amennyiben a Vásárló inkább úgy dönt, hogy eláll a vásárlástól, abban az esetben a Szolgáltató a vásárlási értéket megtéríti a Vásárló részére. A megvásárolt termékkel kapcsolatos minőségi kifogásokat a Vásárlónak jeleznie kell a Szolgáltató irányába, amely történhet személyesen, e-mailen és/vagy faxon. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági jog nem érvényesíthető. Amennyiben a vásárláskor a Vásárló ismerte vagy ismernie kellett a hibát, úgy a Szolgáltató szintén mentesül a szavatossági kötelezettség alól.
 6. A fent nevezett kormányrendeletek alapján a Webáruházon keresztül megvásárolható új, tartós fogyasztási cikkek esetében a Szolgáltató alapesetben 1 év jótállást (garanciát) vállal. Azonban egyes gyártók üzletpolitikájuk szerint termékeik után 1 évet meghaladó jótállást is vállalni szoktak, amelyet a Szolgáltató a Vásárló számára is biztosít. A Webáruházon keresztül megvásárolt termékhez kapcsolódó jótállási idő a terméklapon és/vagy jótállási jegyen és/vagy számlán található.
 7. Amennyiben a Vásárló használt terméket vásárol a Webáruházon keresztül, a Szolgáltató azon termékekre 1 (egy) hónap garanciát vállal.
 8. A Szolgáltató nem vállalja az utánvétes és portós csomagok átvételét.
   

Kiegészítő rendelkezések

 1. Jelen szerződési feltételek (ÁSZF) 2011.07.01. napjától hatályosak. A Szolgáltató fenntartja a jogát az ÁSZF egyoldalú módosítására, amelyről a Vásárlókat is értesíti a Webáruházon való közzététel révén.
 2. A Szolgáltató a Webáruházon keresztül megvásárolható termékek, szolgáltatások igénybevételét kizárólag ezen ÁSZF-ben meghatározott feltételek közt biztosítja, amelytől eltérni nem lehet.
 3. A Szolgáltató a Webáruházon keresztül elérhető Adatvédelmi Nyilatkozatot tekinti irányadónak.
 4. A weboldalon található összes adat, információ, kép, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után. A weboldal főoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját felületén külön hozzájárulásunk nélkül.
 

APC Smart-UPS SC 620VA 230V

APC Smart-UPS SC 620VA 230V
52 000 Ft
41 600 Ft
Megtakarítás: 20.00%


Canyon NS4 notebook hűtő

Canyon NS4 notebook hűtő
5 500 Ft